Referanse App

Redd Barna

Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. De er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De arbeider for et samfunn der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse innfris.

Utfordringen

Redd Barna Norge bruker over 2000 timer, altså mer enn ett årsverk hvert år for å behandle papirbaserte registreringsskjemaer fra nye givere rekruttert på gata. Disse ressursene burde heller vært brukt til konkret arbeid for å hjelpe verdens barn. Dessverre er den papirbaserte registreringsprosessen ikke bare tidkrevende, den er også en kilde til feil. Redd Barna estimerer at de hvert år mister omlag 1000 nye givere på grunn av feil i innsendte skjemaer, vanskelig lesbarhet på papirskjemaene osv. 

Vår tilnærming til oppgaven

Denne prosessen måtte effektiviseres og digitaliseres! Vi ville finne en løsning som gjorde at hele innmeldingsprosessen kunne gjøres av ververe ute på gata, inklusiv signering av autogiroavtale. Vi fulgte mange ververe i deres hverdag gjennom en lengre periode for å avdekke muligheter og begrensninger. Det var også et mål å redusere feil.

Vi kom fram til at det burde utvikles en app spesialbygget for nettbrett som skulle gjøre vervingen på gater enklere og raskere.

Nye givere opplever en løsning som er rask å fullføre når de har tatt en beslutning. De slipper å vente på en omstendelig manuell registrering med penn på et skjema. Redd Barnas administrasjon får feilfrie registreringer rett inn i sine systemer og dessuten et mye bedre analysegrunnlag for å få oversikt over hvem som verver best, og hvor og når det er enklest å verve nye givere fordi hele prosessen genererer spor. Dette kan brukes til kontinuerlig forbedring og trening.

Klaus Damlien Leder for markedsføring og digitale kanaler

Vi reduserte etterarbeidet med registreringsskjemaene fra 2000 til 130 timer per år.

Prosessen

Bruk av en smidig, brukersentrert tilnærming gjorde at vi raskt kunne modellere prototyper av løsningen. Teamet vårt jobbet tett sammen med de som skulle bruke løsningene i designworkshops og testet reel bruk av løsningen på gata. Resultatet av denne designdrevne metoden ble en løsning med fokus på effektivitet som dermed var ekstremt enkel å bruke. Den løste også noen av de mest utfordrende og kostbare flaskehalsene som Redd Barna hadde i sin tidligere arbeidsflyt.

Resultater

Ved å digitalisere innmeldingsprosessen reduserte Redd Barna etterarbeidet fra 2000 til omlag 130 timer pr år. I tillegg oppnådde de en 50% reduksjon av tiden det tok før første innbetaling kom.

Men den største effekten er likevel at de har redusert antall skjemaer med store feil fra ca 1000 til praktisk talt null. Det betød i praksis 1000 ekstra givere pr år.

94% reduksjon

i etterarbeid av skjemaer

Har du noen spørsmål om dette? Ta kontak med oss!

Trine Harnes

Client Director, Client Operations

+47 911 10 938
moc.sevawgnikam@senrah.enirt